O czasopiśmie

Kwartalnik wydawany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, prezentujący aktualną problematykę mieszczącą się w ramach nauk o zarządzaniu.

Bazy indeksacyjne:

- Index Copernicus
- RePec
- ProQuest
- Google Scholar
- BazEkon
- Erih Plus

 

Tom 48 Nr 1 (2021)
Sunday, May 2, 2021
Spis treści tego numeru